Sustainable
noise reduction.
Reduction of traffic noise by means
of diffracting elements... the 'Whisstone'.

Over 4Silence

Geluidsoverlast door verkeer verminderen, dat is waar 4Silence voor staat. Sustainable noise reduction, innovatieve oplossingen, wetenschappelijk onderbouwd en met bewezen resultaat. De Whisstone is de eerste, maar nog lang niet de laatste innovatie van 4Silence.

Whisstone: meer dan drie decibel geluidsreductie
Meerdere pilotprojecten bij Rijkswaterstaat en diverse provincies laten inmiddels zien dat er relevante geluidsreducties van meer dan drie decibel zijn te realiseren met de Whisstone. Daarmee is het een van de drie serieuze oplossingen voor het reduceren van verkeerslawaai. Naast het absorberen van geluid door middel van stil asfalt en het tegenhouden van geluid met wal of scherm is de Whisstone de nieuwste wereldwijde innovatie voor de afbuiging van geluid.

Geluidsoverlast is hinderlijk en potentieel schadelijk
Uit diverse onderzoeken blijkt dat geluidsoverlast door verkeer niet alleen hinderlijk is, maar ook dat het zelfs schadelijk kan zijn doordat mensen een hoger stressniveau ervaren of bijvoorbeeld slecht slapen door de overlast. Vanuit Enschede werkt het team van 4Silence, onder leiding van akoestiek wetenschapper Ysbrand Wijnant en ondernemer Eric de Vries, aan toepasbare oplossingen voor deze problematiek.

Lees meer